top of page
Search

Kje je Kozjansko?

Kozjansko je hribovita pokrajina v osrednjem delu vzhodne Slovenije, ob meji s Hrvaško. Po najohlapnejši definiciji je Kozjansko svet med štirimi rekami, med Savo na jugu, Savinjo na zahodu, Voglajno na severu in Sotlo na vzhodu. Pravo Kozjansko pa obsega svet med hribovjem Bohor na jugu, Savinjo na zahodu, Plešivcem in Žusmom na severu in reko Sotlo na vzhodu.

Najvišja in najnižja točka na Kozjanskem

Pokrajina je izredno razgibana, najvišji vrh je Veliki Javornik, ki meri kar 1023 metrov. Najnižja točka je v Stari vasi, ki je le 151 metrov nad morjem.


Pomembnejša naselja in občine

Najpomembnejša in največja naselja na Kozjanskem so Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli in Planina pri Sevnici. Zgodovinsko pomembni naselji pa sta še Podsreda in Pilštanj.

Kozjansko sodi pod sedem občin, in sicer v občine Bistrico ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Dobje in deloma v občine Šentjur, Laško in Brežice.

Dobrotres in Kozjanski park

Območje je v 19. stoletju začelo zaostajati pri gospodarskem razvoju, kljub številnim obratom, kot so žage in glažute. V 20. stoletju je postalo znano ravno po nerazvitosti, revščini in hitrem odseljevanju prebivalcev v industrijska središča. Pomembno prelomnico pri razvoju je predstavljal potres, ki je 20. junija 1974 prizadel območje širšega Kozjanskega. Kot del popotresne obnove so bila večja vlaganja v infrastrukturo in vzpostavitev manjših obratov, kar je zaustavilo odseljevanje, ljudje so se pričeli vračati na Kozjansko. Modernizacija Kozjanskega je bila zelo hitra in potres je dobil med domačini ljubkovalno ime "Dobrotres". Sedem let po potresu so, kot posledico hitre modernizacije ustanovili Spominski park Trebče, predhodnik današnjega Kozjanskega parka, ki je imel nalogo ohranjati stavbno in naravno dediščino pokrajine.

Comments


bottom of page