top of page

Pravila in pogoji

Preden opraviš rezervacijo si preberi pravila in pogoje poslovanja.

Splošni pogoji poslovanja

Kupec (naročnik) storitve je lahko fizična ali pravna oseba, ki sama ali skupaj s soigralci kupi storitev - vstopnico za igro sobe pobega ali igre misije na prostem ali druge storitve, ki jo ponuja pravna oseba: 360peskovnik Vid Slana s.p., Stopče 3a, 3231 Grobelno.

Blago in storitve se ponujajo pod blagovno znamko Pustolovščina Kozjansko.

Ob nakupu storitve se kupec oz. naročnik smatra za seznanjenega s temi splošnimi pogoji in pravili sodelovanja, nakup pa se obravnava kot strinjanje s splošnimi pogoji in pravili poslovanja. Sklepanje poslov se izvaja na tej spletni strani, preko telefona ali elektronske pošte.

Avtorske pravice

Igre ki jih ponujamo, tj.: koncept iger, scenariji iger, imena iger, originalni rekviziti in drugi tehnični elementi za izvajanje iger, so izvirno in celovito avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah ter obenem predstavljajo poslovno skrivnost v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.

Pravila

Soglasje

Kupec (naročnik) izbrane igre in vsak posamezni član ekipe je pred pričetkom igre dolžan podpisati soglasje, ki obsega:

  • izjavo o neizdajanju poslovnih skrivnosti (lokacija igre, scenarij igre in elementi za izvedbo igre),

  • izjavo o udeležbi v igri (igrfiricirani vsebini) na lastno odgovornost,

  • izjavo o seznanitvi s pravili igre,

  • izjavo o seznanitvi z izvajanjem avdio/video nadzora za potrebe kakovostnega izvajanja storitve ter

  • izjavo za obdelavo osebnih podatkov (v skladu z GDPR).

Kupec odgovarja za škodo, ki jo namerno povzroči na opremi ponudnika - rekviziti in drugi tehnični elementi za izvedbo igre. Kupec odgovarja za lastno varnost in mora sam preventivno skrbeti, da se izogne situacijam, ki bi lahko vodile do fizičnih poškodb lastnega telesa ali fizičnih poškodb drugih članov ekipe (soigralcev) ter tretjih oseb.

Avdio/video nadzor

Ponudnik na območju izvajanja iger lahko izvaja avdio in/ali video nadzor. Avdio/video nadzor se izvaja za potrebe kakovostnega izvajanja storitve (spremlja se potek igre in omogoča dodatno komunikacijo med ponudnikom in naročnikom storitve).

Kupec se z nakupom storitve smatra za seznanjenega z izvajanjem avdio/video nadzora in je dolžan člane ekipe obvestiti o izvajanju avdio/video nadzora. Strinjanje z avdio/video nadzorom je pogoj za nakup vstopnice za igro sobe pobega oz. igro misije.

Pred pričetkom igre ponudnik še enkrat ustno seznani igralce, člane ekipe, o izvajanju avdio/video nadzora.

Ponudnik izvaja avdio/video nadzora le za sprotno spremljanje poteka igre in ne zajema in hrani podatkov. Ker se podatki ne beležijo, ponudnik ni dolžan oblikovati kataloga podatkov, mora pa se držati veljavnega zakona o varovanju osebnih podatkov in direktive o GDPR.

Navodila za kupca oz. naročnika storitve

​Člani ekipe so dolžni upoštevati pravila in navodila ponudnika oz. izvajalca storitve.

Piporočamo, da so člani ekipe oblečeni v udobna športna oblačila in obuti v obutev s podplatom, ki omogoča dober oprijem na različnih terenih - v skladu z vremenskimi razmerami.

 

Na travnikih, v sadovnjakih in v gozdu domujejo številne živali: mrčes, komarji, klopi... zato priporočamo, da se člani ekipe pred pričetkom igre zaščitijo z ustreznimi sredstvi (repelenti), ki si jih morajo zagotoviti sami.

 

Priporočamo, da s seboj prinesete tudi osvežilno pijačo, saj gostinske storitve ne opravljamo.

Pustolovščina je varna, če ste igralci pravilno obuti in če upoštevate pravila in navodila izvajalca.

Člani skupine ste dolžni poskrbeti za svojo varnost.

Kupec in člani skupine so dolžni sami dosledno varovati svojo lastnino in zdravje ter se izogibati virov ogrožanja in se izogibati opuščanju skrbi za lastno varnost ali se vzdržati ravnanj, ki lahko ogrožajo varnost, zdravje ter svojo lastnino, lastnino ponudnika ali drugih vpletenih oseb.

Nakup storitve, sprememba termina in odstop od storitve

Ponudnik odgovarja za izvedbo storitve v prostem terminu, načinu in obsegu, ki ga dogovori s kupcem oz. naročnik storitve. Kupec mora storitev predhodno rezervirati na spletni strani www.pustolovscina-kozjansko.si ali preko elektronske pošte 360peskovnik@gmail.com.

Rezervacija je končna - potrjena, ko kupec (naročnik) storitve poravna strošek rezervirane storitve po predračunu z bančnim nakazilom na račun ponudnika - kupec (naročnik) je dolžan poravnati ceno naročene storitve pred pričetkom igre oz. rezervirane storitve.

Kupec (naročnik) storitve lahko poda zahtevek za spremembo rezerviranega termina. To mora storiti vsaj 24 ur pred do takrat rezerviranim in potrjenim terminom. Zahtevo pošlje pisno na elektronski naslov 360peskovnik@gmail.com ter se dogovori za naslednji mogoč prosti termin.

Kupec (naročnik) storitve lahko od nakupa odstopi, če to stori vsaj 24 ur pred rezerviranim in potrjenim terminom. Odstop mora biti podan po elektronski pošti na naslov 360peskovnik@gmail.com. V tem primeru se kupcu povrne znesek nakupa  storitve.

V primeru, da kupec (naročnik) ne odstopi vsaj 24 ur pred rezerviranim in potrjenim terminom, ni upravičen do povrnitve zneska nakupa storitve.

V primeru, da se kupec (naročnik) storitve ne pojavi na dogovorjenem mestu na dogovorjen dan in uro (no show), se smatra da je storitev opravljena in kupec ni upravičen do povrnitve zneska nakupa storitve ali nadomestnega termina za izvedbo storitve.

Cenik storitev

Cenik storitev je objavljen na spletni strani www.pustolovscina-kozjansko.si in je dostopen na ogled pri ponudniku storitve na zahtevo kupca (naročnika) storitve.

Kaj storiti v primeru slabega vremena?

Če bo vremenska napoved zelo slaba (napovedano močno deževje, nalivi, neurja ipd.) bomo obvestili kupca (naročnika) storitve o razlogih za odpoved rezerviranega in potrjenega termina in se s kupcem (naročnikom) storitve dogovorili za nov  termin ali mu povrnili znesek nakupa storitve.

V primeru rahlih (manjših) padavin se storitve izvaja normalno.

V primeru izrednega vremenskega dogodka med samim izvajanjem storitve se le ta prekine in se nadaljuje, ko se vremenski pogoji izboljšajo ali se s kupcem (naročnikom) storitve dogovori za nadomestni termin, ko se izvede (dokonča) naročena storitev.

​​

Splošni pogoji in pravila poslovanja so v veljavi od 1. marca 2022 do preklica.

bottom of page